De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige
en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel: