Welke doelen steunden we vorig jaar?

2020

In totaal is er met de actie € 5.875,00 opgehaald voor Scouting Woerden en € 6.625,00 voor Freedom Through Education.

Scouting Woerden
Rondom de bermen en dijken bij de scouting worden bloemen gezaaid zodat wilde bijen voldoende voedsel kunnen verzamelen. Ook worden er meerdere bijenkasten geplaatst. Naast het verbeteren van biodiversiteit is er een
educatief aspect. Met het opgehaalde geld worden bomen en struiken voorzien van informatiebordjes. Zo worden de kinderen spelenderwijs wijzer.

Freedom Through Education
Bijna alle Tafelaars hebben weleens van FTE gehoord. Round Table India heeft dit langdurige project opgezet vanwege het besef dat opleiding de basis is van alle ontwikkeling. De impact van een school op kinderen is enorm want door te leren lezen en schrijven verbetert niet alleen de toekomst van deze kinderen maar ook die van hun kinderen. Daarnaast dragen wij dit project een extra warm hart toe. Onze Tafel heeft namelijk goede banden met RT 185 Jaipur. Zo hebben we in 2018 de school bezocht waarvoor we eerder geld hebben opgehaald met de verkoop van onze kerstbomen. Wie weet kunnen we in de toekomst weer een nieuwe school bezoeken met het geld dat wij nu hebben opgehaald.

2019

Met de verkoop van ruim 500 kerstbomen is het de heren van Tafelronde 185 Woerden gelukt om € 5.600,- voor het Prinses Máxima Centrum en € 4.400,- voor Landgoed Bredius op te halen.

Met dit geld is er genoeg voor het Prinses Máxima Centrum om een Snoezelkar én speelgoed voor de kinderen aan te schaffen. Op Landgoed Bredius is een natuurspeeltuin aangelegd. 

2018

Vanuit een feestelijk verlichte tent hebben de heren van Tafelronde 185 in 2018 in totaal 449 bomen verkocht. Bijna € 9000,- is opgehaald voor Freedom Through Education en Vluchtelingensteunpunt Groene Hart. De verdeling was, op een paar bomen na, 50/50. Op zaterdagochtend om half 7 zijn er nog 40 bomen extra gehaald. Maar deze, samen met de rest van de voorraad, waren zaterdag voor 15.00 al verkocht. De heren hadden wel verwacht dat de verkoop goed zou gaan, maar dat ze zo snel uitverkocht zouden zijn was wel een verrassing. Ondanks dat ze al jaren met 10% groeien, blijft de inkoop lastig. “Je wilt geen bomen overhouden, dat gaat ten koste van de opbrengst en dat is zonde” zegt voorzitter Reinout Kuus.

Naast de verkoop van de kerstbomen is de verbinding gelegd tussen VSGH en de Tafelronde. Door de goede hulp van Matiwos en Eyad zijn er extra bomen verkocht, maar is er vooral een verbinding gelegd tussen het goede doel en de Woerdense samenleving. “Het is mooi om direct op zo een concrete wijze bij te kunnen dragen aan het goede doel waar je geld voor ophaalt” – aldus Kuus van de kerstbomencommissie.

De gedachte om te inspireren, verbinden en helpen is bij ondernemersplatform OnderNamen ook in de praktijk gebracht. Tafelronde 185 Woerden was vorig jaar aangesloten bij de kerstborrel om daar de Goededoelenboom te verkopen. Woerdense ondernemers hebben nu een boom die bijdraagt aan een goed doel, een mooi voorbeeld van de kracht van een actief Woerdens platform.

 

Freedom Through Education (FTE)

Deze organisatie bestaat sinds 1998 en bouwt scholen in India om kansarme kinderen een opleiding te kunnen geven. Het uiteindelijke doel is om het analfabetisme in India uit te roeien. De organisatie is een zero overhead organisatie, er blijft dus helemaal niets aan de strijkstok hangen! Er worden lokale projecten opgezet waarbij een project pas goedgekeurd wordt als het ook echt haalbaar is. Al het geld wordt gecontroleerd en gefaseerd uitgegeven. De bouw wordt begeleidt door de lokale Ronde Tafel en die commiteert zich ook om de onderhoudskosten voor de eerste 10 jaar op zich te nemen. 

De Ronde Tafel in Woerden heeft bijgedragen aan de bouw van een school in Jaipur en heeft deze in september 2018 ook bezocht. 

 

Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH) zet zich met hart en ziel in voor vluchtelingen in de gemeenten Woerden en Oudewater. VSGH zorgt voor de opvang en eerste introductie van statushouders die in Woerden of Oudewater een woning toegewezen hebben gekregen. Zij bieden hen maatschappelijke en juridische begeleiding. En zij zijn de spin in het web voor alles wat met integratie van statushouders in de maatschappij te maken heeft. Daartoe organiseren en participeren VSGH in taalcoaching, matchingsoverleggen naar werk(ervaringsplaatsen) en allerlei activiteiten en evenementen. De organisatie bestaat voor het merendeel uit vrijwilligers bestaat en een paar betaalde krachten. Door professionele begeleiding leren zij de statushouders hun weg te vinden in de maatschappij.

Wil je ook vrijwilliger worden of zoek je een stageplaats? Kijk verder op https://vluchtelingensteunpunt.nl/werken-bij/