Tafelronde Internationaal

De eerste Ronde Tafel is opgericht in Norwich, Engeland in 1927. De oprichter, Louis Marchesi, was jong lid van de Norwich Rotary Club die de behoefte aanvoelde voor een club waar de jonge professionals uit Norwich op regelmatige basis kunnen samenkomen. In zijn speech voor de Rotarians stelde hij:

  • There are things we must do,
  • there are things we can do
  • and there are things we should do.

Bovendien wees hij op het probleem van verandering, die alleen wordt bereikt door jonge mensen. Hij realiseerde zich dat dit type verandering een nieuwe vorm moest krijgen – De Ronde Tafel.

Na hun vergadering werden ideeën uitewisseld, werd geleerd van andermans ervaringen en werd collectief een rol genomen in het maatschappelijk leven van Norwich. Vanaf het allereerste begin is overeengekomen dat De Ronde Tafel een non-regliueze en non-politieke club moest zijn en dat is het tot op heden ook altijd zo gebleven.