Tafelronde 185 Woerden

Bestuur 2021-2022

Woerden als meest gemiddelde stad van Nederland heeft sinds 1998 een eigen Tafelronde. Ook in deze tafelronde staat vriendschap en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Wij zijn een serviceclub in Woerden die onderlinge (en internationale) vriendschap bevordert en persoonlijke ontplooiing nastreeft en bovendien een gezamenlijke bijdrage levert aan de gemeenschap in en rond Woerden.

Wij stimuleren dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig wordt uitgewisseld om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van al onze leden. Als Woerdense Tafelronde proberen wij met diverse activiteiten ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Daarnaast zorgen wij dat we onderling natuurlijk genoeg gezelligheid beleven tijdens en buiten die activiteiten om.

De Tafelronde is een club mannen vanaf +/- 30 tot 40 jaar. Tafelaars die 40 jaar zijn geworden moeten de Tafel verlaten. Daardoor is er een permanente vernieuwing van het ledenbestand. Ruimte voor verzadiging en vergrijzing is er niet. Daarnaast dragen wij als lokale Tafel er zelf zorg voor dat ook in onze Tafel bij voorkeur geen mannen zitten met hetzelfde beroep. Dat houdt de samenstelling van de Tafel divers. Tevens houden we de juiste leeftijdsopbouw in de gaten. De Tafelronde in Woerden heeft de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 16 leden.

Doelstellingen:

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

  1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.